Menu
Home Page

Amseroedd cychwyn a gorffen / Start and finish times

 

Diolch i chi gyd am heddiw. Fe aeth ein trefniadau newydd yn dda a diolch i chi gyd am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth. Isod dyma i chi yr amseroedd cychwyn a gorffen i'ch atgoffa. Roedd hi mor braf gweld y disgyblion yn ôl yn yr ysgol heddiw, a phob un ohonynt mor falch i ddychwelyd. Hoffwn hefyd gymryd y cyfle hwn i groesawu ein disgyblion a rhieni newydd sydd wedi cychwyn gyda ni yn y Feithrin. Croeso mawr i chi i gymuned Glan Morfa. 

 

Thank you all for today. Our new arrangements went well and I would like to thank you for your co-operation and support. Please see below a reminder of our start and finish times. It was wonderful to see our pupils today, they were all very happy to be back in school. I would also like to take this opportunity to welcome our new Nursery pupils and parents to the Glan Morfa community. A warm welcome to you all. 

 

Meithrin Bore / Morning Nursery

08.50 - 11.20

 

Meithrin Prynhawn / Afternoon Nursery

12.15 - 14.45

 

Dosbarth Miss Phillips (Derbyn/Reception) 

08.40 - 15.00

 

Dosbarth Mr Jones (Derbyn/Blwyddyn 1 - Reception/Year 1)

08.40 - 15. 00

 

Dosbarth Mrs Jones (Blwyddyn 1 a 2 /Years 1 & 2)

08.30 - 14.50

 

Dosbarth Miss McGuire (Blwyddyn 2 / Year 2)

08.30 - 14.50

 

*Gofynnwn yn garedig i chi beidio a dod ar y safle yn rhy gynnar er mwyn osgoi ymgynnull. Ni fydd y plant yn cael eu rhyddhau hyd nes yr amseroedd uchod. 

 

*We ask you kindly not to arrive on site too early to avoid any crowding. Children will not be released until the above times.

 

Diolch / Thank you

 

Mr M Tomos

Pennaeth / Headteacher

Top