Menu
Home Page

Aelodaeth yr Urdd / Urdd Membership

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid,

 

Yn y flwyddyn newydd mae llond trol o gyfleoedd gyda disgyblion yr ysgol i gystadlu a chymryd rhan mewn digwyddiadau'r Urdd. Mae tal aelodaeth am y flwyddyn 2017-18 bellach yn £8.50. Os ydych chi’n awyddus i’ch plentyn gymryd rhan yn y gweithgareddau isod mae’n ofynol iddynt ymuno a’r Urdd:

 

· Cystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod e.e canu unigol, adrodd, dawnsio disgo, bod yn rhan o’r côr.

· Celf a Chrefft yr Eisteddfod

· Cystadleuathau chwaraeon e.e. rygbi, peldroed (bechgyn a merched), pel-rhwyd, traws gwlad a’r nofio.

 

Gofynnwn i chi fel rhieni i aelodi eich plant ar lein yn hytrach nag anfon yr arian mewn i`r ysgol. Ewch i http://www.urdd.cymru/cy/ymunwch/ ac yna i aelodaeth ar gyfer unigolion a theuluoedd. Mae`n ddigon syml i aelodi eich plentyn. Plis llenwch y daflen atodedig ar gyfer yr Urdd fel eu bod nhw`n gallu hawlio`r rhodd a`i hanfon yn ôl i`r ysgol.

 

Diolch yn fawr.

 

Dear Parents/Carers,

 

In the new year the Urdd is offering many opportunities for the children to compete in various compeitions. The fee for the Year 2017-18 is now £8.50. Pupils must be Urdd members to participate in the following activities:

 

· Eisteddfod stage Competitions e.g. singing, reciting, dancing and school choir.

· Urdd Art and Craft Competitions

· Urdd Sports competitions: i.e. rugby, football (girls and boys) netball and swimming.

 

We kindly ask you to register your child yourselves instead of sending money into school. Go to http://www.urdd.cymru/en/join/ and then to “Membership for individuals or family”. It`s very easy to register your child. Please complete the attached slip so that the Urdd can receive the Gift Aid.

 

Diolch yn fawr / Many thanks,

 

Meilir Tomos

Pennaeth

Top