Menu
Home Page

Aelodaeth yr Urdd / Urdd Membership

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Mae’r Urdd yn cynnig cyfleoedd unigryw i blant a phobl ifanc Cymru.

 

Hyd yn oed yn yr amser anodd hwn, mae’r Urdd yn cynnig llu o weithgareddau i’w aelodau ledled Cymru a thu hwnt.

 

Bydd yr arlwy ddigidol, rhithiol a wyneb yn wyneb, os yn ddiogel i wneud hynny, yn cynnwys gweithgareddau o bob math.

 

Am ymaelodi eich plentyn, fel teulu neu eich hun? Ewch i urdd.cymru/ymuno neu cliciwch ar y linc isod i ymuno a thalu’n uniongyrchol.

 

Thank you,

 

Meilir Tomos

Pennaeth

 

Dear Parents and Guardians,

The Urdd, Wales’ leading youth organisation, offers unique opportunities for the children and young people of Wales.

 

Even in these difficult times, the Urdd is continuing to offer a host of activities for its members throughout Wales and beyond. The digital, virtual and, if safe to do so, face-to-face event, includes all kinds of activities.

 

Visit the website to find out more about thing of interest to you.

 

Want membership for your child, whole family or yourself ? Simply click on the link below and pay directly on-line.

 

Thank you,

 

Meilir Tomos

Headteacher

 

https://www.urdd.cymru/en/join/

Top