Menu
Home Page

Adroddiadau Cynnydd / Progress Reports

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, 

 

Fe fyddwch yn derbyn adroddiadau'r blynyddol y disgyblion ar ddydd Llun, Gorffennaf 13eg. Fe fydd y staff yn anfon yr adroddiadau i chi drwy e-bost hwb eich plentyn.  Er mwyn cael mynediad mae'n rhaid i chi fewngofnodi i hwb ac yna i Office 365 ac yna cliciwch ar Outlook ble bydd yr adroddiad wedi ei atodi mewn fformat PDF.  Bydd yr athrawon yn eu hanfon ar wahanol amseroedd yn ystod y dydd ac felly erbyn 8pm fe fyddwch i gyd wedi eu derbyn.  


Diolch yn fawr,

 

Meilir Tomos
Pennaeth 

 

Dear Parents / Guardians, 

 

You will receive your child's annual report on Monday, July 13th. The staff will send you the reports via your child's hwb email. To access it you have to login to a HWB and then click on Office 365 and then click on Outlook where the report will be attached in a PDF format. The teachers send them at different times of the day so by 8pm you will have received them all.

 

Best wishes,

 

Meilir Tomos
Headteacher

Top