Menu
Home Page

Adeilad Newydd / New Building

Braf oedd cael ymweld gyda'r adeilad newydd y bore 'ma. Mae'r safle yn datblygu yn dda gyda'r adeiladu ar amser. Yr wythnos nesaf fe fydd aelodau'r Cyngor Ysgol yn ymweld gyda'r safle ac mae nhw'n hynod o gyffrous! Er mwyn gweld lluniau o'r ymweliad cliciwch ar y linc isod.  

 

It was wonderful to visit the new building this morning.  The work is progressing well and they are so far on schedule to be completed by June 2018.  Next week our School Council will be visiting the site and they are very excited! To see pictures of my visit then please click on the link below.  

 

Diolch

MT 

 

http://www.ysgolglanmorfa.co.uk/adeilad-newydd-new-building-1/

Top