Menu
Home Page

Adeilad Newydd / New Building

Dyma i chi luniau o ymweliad Mr Tomos ym mis Mehefin.

 

Here are a few photographs of Mr Tomos's visit in June 2018. 

 

http://www.ysgolglanmorfa.co.uk/adeilad-newydd-new-building-1/

Top