Menu
Home Page

23.05.2019 Tyfu Sgwrs y Stryd / Growing Street Talk Workshop

Workshop at Ysgol Glan Morfa 23.05.2019. 3.15pm - 5.15pm

 

Book at place via link : https://growing-street-talk.eventcube.io/

 

Mae Tyfu Sgwrs y Stryd yn brosiect newydd a chyffrous i bobl sy’n byw yn wardiau Sblot a Grangetown. Mae’r prosiect yn cyflwyno gweithdai garddio ymarferol sy’n dod â thrigolion ynghyd i wella eu gerddi ffrynt a gwneud y strydoedd yn wyrddach, yn lanach ac yn gyfeillgar.

 

 

Growing Street Talk is an exciting new project for people living in the Splott & Grangetown wards. The project delivers practical gardening workshops bringing residents together to improve their front gardens & make the streets greener, cleaner & friendlier.

 

 

Top