Menu
Home Page

11.04.2019 - Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnet Parade

CYNGOR RHIENI YSGOL GLAN MORFA PARENT COUNCIL

 


Unwaith eto eleni rydym yn bwriadu cynnal gorymdaith bonedau Pasg! Fe fydd bob plentyn yn yr ysgol yn gallu cymryd rhan os dymunwn, ar bnawn Dydd Iau, yr 11eg o Ebrill. Bydd yr orymdaith yn dechrau am 2.30yp yn y neuadd neu ar yr iard (yn ddibynadwy ar y tywydd) ac mae croeso mawr i rieni a gofalwyr ddod i weld gwaith creadigol y plant!

 

Gofynnwn i’r plant greu het neu foned Pasg gartref a dod a’ch gwaith i mewn ar y Dydd Iau. Fe fydd lluniaeth ysgafn ar gael.

 

Gobeithio gwnewch chi fwynhau creu'r bonedau ac rydym yn edrych ymlaen at weld eich gwaith hyfryd ar Ddydd Iau, yr 11eg o Ebrill!

 

 

 

Once again this year we intend to hold an Easter bonnet parade! Every child can take part if they wish, on Thursday, April the 11th. The parade will start at 2.30pm in the school hall or the yard (weather dependant) and parents and guardians are more than welcome to come along and see the children’s creative work!
 

We ask that the children create their hats / bonnets at home and bring them in on the day. There will be light refreshments on sale.

We hope you will enjoy making the bonnets with your children and we are looking forward to seeing everyone’s hard work on Thursday, April the 11th!

 

Diolch / Thank you
CYNGOR RHIENI YSGOL GLAN MORFA PARENT COUNCIL

Top