Menu
Home Page

Y Feithrin – Mrs Andrews

Croeso i'r Feithrin!

Dosbarth Gwydion

 

Mrs Haigh Mrs Bevan, Mrs Behrens a Miss Kingsbury sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Mabon.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref pob hanner tymor.
 • Mae Seren/Sbarc yn mynd adre gyda phlentyn pob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol. 
 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff ar fore/prynhawn dydd Gwener. Er mwyn hwyluso’r broses o newid ar gyfer gwersi ymarfer corff, gofynnwn yn garedig i chi wisgo’r plant yn eu gwisg ymarfer corff pob dydd Gwener. Mi fydd eich plentyn angen crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff. 

 

Pethau pwysig i’w cofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd, gallwch dalu trwy ParentPay.
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd unrhyw ddillad sbâr (dillad isaf ar ôl damwain ayyb). Nid oes llawer o ddillad sbâr gennym ni.

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth.

 

 

Mrs Haigh, Mrs Bevan, Mrs Behrens a Miss Kingsbury have the privilege of teaching your children in Dosbarth Mabon. 

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • The class Welsh speaking Tedi Seren or Sbarc goes home with a child every Friday and should return to school on the following Monday. 
 • We have one physical education session on a Friday morning/afternoon. To ease this process we kindly ask that your children come to school dressed in their P.E kit every Friday.  Your child will need a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack to be payed via ParentPay.
 • Please ensure your child brings a spare change of clothes with them in a bag everyday. 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

 

Top