Menu
Home Page

Talu / Payment

Cinio Ysgol 

Darperir cinio ysgol yn ddyddiol.  Mae'r fwydlen wedi ei pharatoi gan ddietegwyr y Sir. Mae'r ciniawau yn flasus, yn ddigonol ac yn llesol.  Mae prydau bwyd ar gyfer llysieuwyr ar gael yn ddyddiol.  

 

Pris y cinio yw £2.50 y dydd (£12.50 yr wythnos) 

 

Gofynnir i chi archebu a thalu am ginio ysgol eich plentyn ar y system "ParentPay". Diolch 

 

School Dinners

School dinners is provided daily.  The menu is prepared by Cardiff Council.  The lunches are tasty, fulfilling and healthy.  There are also vegetarian options available daily.      

 

The price of school lunch is £2.50 per day (£12.50 per week)  

 

We ask you to order and pay for your child's meal on our ParentPay system. Thank you.  

 

   

 

 

Top