Menu
Home Page

Talu / Payment

Cinio Ysgol 

Darperir cinio ysgol yn ddyddiol.  Mae'r fwydlen wedi ei pharatoi gan ddietegwyr y Sir. Mae'r ciniawau yn flasus, yn ddigonol ac yn llesol.  Mae prydau bwyd ar gyfer llysieuwyr ar gael yn ddyddiol.  

 

Pris y cinio yw £2.40 y dydd (£12.00 yr wythnos) 

 

Gofynnir i chi dalu am ginio  o flaen llaw ac i ddanfon yr arian am yr wythnos bob bore Llun mewn amlen gydag enw y plentyn arno yn eglur.  Cyfeiriwch unrhyw sieciau at "Cyngor Sir Caerdydd".

 

School Dinners

School dinners is provided daily.  The menu is prepared by Cardiff Council.  The lunches are tasty, fulfilling and healthy.  There are also vegetarian options available daily.      

 

The price of school lunch is £2.40 per day (£12.00 per week)  

 

We ask you kindly to pay for lunches a week in advance and remember to send in your money every Monday morning with your child's name clearly states on the envelope. Any cheques should be made payable to "Cardiff County Council"   

 

 

Top