Menu
Home Page

Staff yr Ysgol / School Staff

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol.

Come and meet the staff at our school.

Pennaeth / Headteacher

Mr M Tomos

 

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs G Lloyd

 

Tim Strategol yr Ysgol / School Strategic Team

Mr M Tomos

Mrs G Lloyd

Mr A Jones

Miss C Lewis

Mrs K Fish

Mrs D Mullane

 

Athrawon / Teachers

Meithrin - Mrs Fish (Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Leader)

Derbyn - Miss A Phillips

Derbyn / Blwyddyn 1 - Mr A Jones (Arweinydd Cynhwysiant a Lles (ALENCo) / Inclusion and Wellbeing Leader / ALENCo)

Blwyddyn 1 & 2 - Mrs P Jones

Blwyddyn 2 - Miss H McGuire

Blwyddyn 3  - Miss C Williams 

Blwyddyn 3 - Miss M Elliott

Blwyddyn 4 - Mr B Rees

Blwyddyn 5 - Miss A Pippen

Blwyddyn 6  - Miss C Lewis (Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Leader) 

Miss H Cashin - Athrawes CPA 

 

Staff Cynorthwyol / Support Staff

Meithrin - Miss C Kingsbury / Mrs R Behrens

Derbyn - Miss M Deacon 

Derbyn / Blwyddyn 1 - Mrs P Powell / Miss C Kingsbury

Blwyddyn 1 & 2 - Miss S Conway

Blwyddyn 2 - Mrs C Davies / Mrs R Clinch

 

Cymhorthyddion un i un

One to one Teaching Assistants

Miss C Davies

Mr D Jones

Mr Rh Jenkins

Mr K Amos

Mr H Williams

 

Cymhorthydd Lles - Miss Anita Cook 

 

Tim Ymyrraethau / Interventions Team

Mrs R Actie & CPA/PPA

Mrs C Bevan & CPA/PPA

Mrs S Wyn

Mrs R Clinch

 

Staff Gweinyddol / Administrative Staff

Miss R Davies - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer 

Mrs A Burnett - Swyddog Cyllid / Finance Officer

 

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Mrs C Chapman

 

 

Goruchwylwyr Brecwast a Chinio

Breakfast and lunchtime supervisors.

Mrs R Behrens (Clwb Brecwast / Breakfast Club) 

Miss T Osborne (Clwb Brecwast / Breakfast Club) 

Miss J Mahoney (Cinio / Lunchtime)

Mrs R Digipaul  (Cinio / Lunchtime)

Mr H Williams (Clwb Brecwast / Breakfast Club) 

Mr D Jones (Clwb Brecwast / Breakfast Club) 

 

Swyddog Ystad / Estates Officer

Mrs D Cox

 

 

Top