Menu
Home Page

Staff yr Ysgol / School Staff

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol.  

Come and meet the staff at our school.

Pennaeth / Headteacher

Mr M Tomos

 

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs G Lloyd

 

Athrawon / Teachers

Meithrin / ALENCO - Mrs E Andrews & Mrs D Mullane

Derbyn - Mrs R Boffy

Derbyn / Blwyddyn 1 - Mr A Jones

Blwyddyn 1 & 2 - Mrs K Fish 

Blwyddyn 2 - Mrs D Hiscocks 

Blwyddyn 3  - Miss C Williams 

Blwyddyn 4 - Miss H McGuire

Blwyddyn 5 - Miss C Lewis

Blwyddyn 6  - Mr B Rees

 

 

Staff Cynorthwyol / Support Staff

Meithrin - Miss C Kingsbury

Derbyn - Miss C Davies / Miss M Deacon

Derbyn / Blwyddyn 1 - Mrs P Powell / Mrs R Clinch 

Blwyddyn 1 & 2 - Miss S Conway

Blwyddyn 2 - Mrs C Davies

Blwyddyn 4 - Mr D Jones / Mr H Williams / Mrs R Behrens  

Cymhorthydd Lles - Miss Anita Cook 

 

Tim Ymyrraethau / Interventions Team

Mrs R Actie

Mrs C Bevan

Mrs S Wyn

 

Staff Gweinyddol / Administrative Staff

Miss R Davies - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer 

Mrs A Burnett - Swyddog Cyllid / Finance Officer

 

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Mrs C Chapman

 

 

Goruchwylwyr Brecwast a Chinio

Breakfast and lunchtime supervisors.

Mrs D Cox

Mrs M Clarke

Mrs R Behrens

Miss T Osborne 

 

Gofalwyr / Caretaker

Mrs D Cox

 

 

Top