Menu
Home Page

Ein Hsgol Iach / Our Healthy School

Gegin Ddysgu Rithwir /

Virtual Teaching Kitchen 

01/07/2020

 

Rydyn ni’n teithio dros y mor i gael rysait yr wythnos hon - Chaat ffrwythau - salad ffrwythau o India a Phacistan

We are travelling overseas for this week’s recipe - Fruit Chaat - a fruit salad from India and Pakistan

Namaste
Mrs Bevan

 

24.06.2020

 

Ein rysait iach yr wythnos hon yw Cyri Llysiau Syml. Mmm… blasus iawn!

Our healthy recipe this week is Quick Vegetable Curry. Mmmm… yummy!

Cadwch yn iach / Keep Healthy

Mrs Bevan

 

17.06.2020

 

Gadewch i'ch dychmygiad eich cario i ffwrdd unrhywle yn y byd gyda ein rysait yr wythnos - Cychod Bach Pupur.

Joiwch

Let your imagination carry you away to anywhere in the world with this week’s recipe - Sail Away Pepper Boats

Enjoy
Mrs Bevan

 

10.06.2020

 

Mae’r tymor chwaraeon wedi ailddechrau. Beth am gwneud Peli Droed Ffa?

 

The sports season is restarting so why not try these Beany Footballs?

 

Mwynhewch / Enjoy

Mrs Bevan 

03.06.2020

 

Mae rysait yr wythnos hon yn rhywbeth melys i chi goginio a mwynhau!

This week’s recipe is something sweet for you to cook and enjoy!

Mrs Bevan

 

 

20.05.2020

 

Yr wythnos hon, rydw i'n rhannu rysait “Cacennau Pysgod Syml”. Bwytwch gyda salad ar gyfer swper hafaidd ysgafn.

This week, I am sharing a recipe for “Easy Kids’ Fishcakes”. Try with salad for a light summer supper.

 

Mwynhewch / Have fun
Mrs Bevan

 

13.05.2020 

 

Croeso nol i’r Gegin Ddysgu Rithwir....
Rysait yr wythnos hon yw Saws Tomato Stwnsh.
Mae hwn yn brofiad ymarferol ar gyfer eich dwylo a’ch ceg!

 

Welcome back to the Virtual Teaching Kitchen...

This week’s recipe is Squash and Squeeze Tomato Sauce.
This is a “hands on” experience for your hands and mouth!

 

Mwynhewch / Have fun
Mrs Bevan

 

06.05.2020

 

Croeso nol i’r Gegin Ddysgu Rithwir.  Rysait yr wythnos hon yw “Tortilla blasu'r enfys " Yn draddodiadol, mae’r enfys wedi bod symbol o obaith.

Welcome back to the Virtual Teaching Kitchen. This week’s recipe is “Taste the rainbow wrap”. Traditionally, the rainbow has been a symbol of hope

Mwynhewch! / Have fun!
Mrs Bevan

Tortilla Blasu'r Enfys / Rainbow Wraps

29.04.2020

 

Croeso nol i’r Gegin Ddysgu Rithwir!
Dych chi’n barod am rysait nesaf? Reit, gwisgwch eich ffedog, golwch eich ddwylo a bant â ni….!

 

Welcome back to the Virtual Teaching Kitchen!
Are you ready for the next recipe? Right, aprons on, wash your hands and off we go…….!

 

Pob lwc / Good luck
Mrs Bevan

Top