Menu
Home Page

Ein Hsgol Iach / Our Healthy School

Gegin Ddysgu Rithwir /

Virtual Teaching Kitchen 

 

20.05.2020

 

Yr wythnos hon, rydw i'n rhannu rysait “Cacennau Pysgod Syml”. Bwytwch gyda salad ar gyfer swper hafaidd ysgafn.

This week, I am sharing a recipe for “Easy Kids’ Fishcakes”. Try with salad for a light summer supper.

 

Mwynhewch / Have fun
Mrs Bevan

Cacennau Pysgod Syml / Easy Kids Fishcakes

 

13.05.2020 

 

Croeso nol i’r Gegin Ddysgu Rithwir....
Rysait yr wythnos hon yw Saws Tomato Stwnsh.
Mae hwn yn brofiad ymarferol ar gyfer eich dwylo a’ch ceg!

 

Welcome back to the Virtual Teaching Kitchen...

This week’s recipe is Squash and Squeeze Tomato Sauce.
This is a “hands on” experience for your hands and mouth!

 

Mwynhewch / Have fun
Mrs Bevan

 

06.05.2020

 

Croeso nol i’r Gegin Ddysgu Rithwir.  Rysait yr wythnos hon yw “Tortilla blasu'r enfys " Yn draddodiadol, mae’r enfys wedi bod symbol o obaith.

Welcome back to the Virtual Teaching Kitchen. This week’s recipe is “Taste the rainbow wrap”. Traditionally, the rainbow has been a symbol of hope

Mwynhewch! / Have fun!
Mrs Bevan

Tortilla Blasu'r Enfys / Rainbow Wraps

29.04.2020

 

Croeso nol i’r Gegin Ddysgu Rithwir!
Dych chi’n barod am rysait nesaf? Reit, gwisgwch eich ffedog, golwch eich ddwylo a bant â ni….!

 

Welcome back to the Virtual Teaching Kitchen!
Are you ready for the next recipe? Right, aprons on, wash your hands and off we go…….!

 

Pob lwc / Good luck
Mrs Bevan

Top