Menu
Home Page

Polisiau / Policies

Mae'n polisiau yn cwmpasu pob agwedd o fywyd ysgol. Dyma rhai o'n polisiau ni er mwyn rhoi ychydig mwy o wybodaeth i chi. Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am ein polisiau yna cysylltwch gyda'r swyddfa.  

 

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Polisi Siaradwyr Gwadd ac Ymwelwyr / Visitors and External Speakers Policy

Polisi Gofal Dwys / Intimate Care Policy

Polisi Cwynion / Complaints Policy

Polisi Gofal Iechyd / Health Care Policy

Polisi Iechyd a Diogelwch / Health and Safety Policy

Polisi Cyfle Cyfartal / Equal Opportunities Policy

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs Policy

Polisi Perthynas Gadarnhaol / Positive Relationships Policy

Polisi Gwrth-fwlio / Anti-Bullying Policy

Polisi Codi Tal / Charging Policy

Polisi Datblygiad Personol a Pherthnasau / Personal Development and Relationships Policy

Polisi Presenoldeb / Attendance Policy

Polisi Cwricwlwm / Curriculum Policy

Top