Menu
Home Page

Sticeri ALDI / ALDI Stickers

Annwyl Rieni,

Rydym yn casglu tocynnau / sticeri ALDI. Os ydych yn siopa yn ALDI a fyddech mor garedig a dod a'r sticeri i'r ysgol. Rydym yn eu casglu i geisio ennill Cit Chwaraeon neu gobeithio £20,000! Gofynnwn i'ch teulu ac i'ch ffrindiau i gasglu ar ein rhan hefyd! Diolch i chi gyd.

 

Dear Parents,

 

We are collecting ALDI stickers/  If you shop in ALDI we would be very grateful if you could bring the stickers into school. We are trying to win a Sports Kit or £20,000! Please ask your friends and family to collect on our behalf as well! Thank you.  

Top