Menu
Home Page

Sialens Ddarllen yr Haf / Summer Reading Challenge

Sut mae Sialens Ddarllen yn gweithio?

Mae Her Ddarllen yr Haf yn rhoi cyfle i deuluoedd gael defnyddio llyfrau a chymryd rhan mewn gweithgareddau AM DDIM yn y llyfrgelloedd a hybiau yn ystod yr haf.

  

  • Mae plant yn cofrestru yn eu llyfrgell neu hyb lleol o’r 13eg Gorfennaf 2019
  • Byddant yn derbyn cerdyn casglu pan fyddant yn ymuno
  • Mae plant yn benthyca a darllen o leiaf chwe llyfr o’r llyfrgell o’u dewis
  • Gall teuluoedd ddod i ddigwyddiadau yn y llyfrgelloedd trwy gwyliau’r haf
  • Mae plant yn casglu gwobrau wrth iddynt ddarllen a trafod ac yn ennill medal os byddant yn cwblhau’r her!

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/9f6a1001c67b4ebfb5925633029f7da6/gwyb-ras-ofod-ysgolion.pdf 

 

How does the Summer Reading Challenge work?

The Summer Reading Challenge gives families FREE access to books and activities in the libraries and hubs during the summer. 

 

  • Children sign up at their local hub / library from the 13th July 2019
  • Children will receive a Space Chase collectors’ card when they join 
  • Children read six or more books of their choice: fiction, non-fiction, joke books, picture books; any books they like, as long as they are borrowed from the library. 
  • Families can come to events at their hub / library throughout the summer holidays.
  • Children collect rewards as they read and discuss and win a medal and certificate if they complete the challenge!

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/46329aaa4572422b8a73d0a07c75cc33/space-chase-school-info.pdf

Top