Menu
Home Page

Sesiwn Chwarae Bwrlwm Playscheme

Am bythefnos olaf y gwyliau fe fydd Menter Caerdydd yn trefnu sesiynau chwarae ym Mharc Splott. Cofiwch gofrestru o flaen llaw. Mae'r holl fanylion ar y poster sydd wedi ei atodi. Diolch i bawb sydd wedi cefnogi ein Sgwad Haf yn yr ysgol. Roedd yn llwyddiant ysgubol! 

 

For the last two weeks of the holidays Menter Caerdydd will hold a free playschceme at Splott Park. All details on the poster attached. Remember to register. Thank you to everybody who attended our Summer Squad. It was a huge success! 

Top