Menu
Home Page

Presenoldeb Wythnosol / Weekly Attendance

Dosbarth/Class

Presenoldeb / Attendance
Derbyn Mrs Fish 100%
Derbyn Miss Phillips 88.9%
Blwyddyn 1 84.6%
Blwyddyn 2 100%
Blwyddyn 3 96.3%
Blwyddyn 4 97.0%
Blwyddyn 5

96.9%

Blwyddyn 6 94.8%

 

Targed yr Ysgol 95%

School Target 95%

Top