Menu
Home Page

Maes Parcio / Car Park

Maes Parcio

Yr wythnos diwethaf cafwyd nifer o achosion ble roedd ceir rhieni/gwarchodwyr wedi dod mewn i safle'r ysgol.  Yn ffodus y tro hwn ni chafwyd damwain.   Er mwyn diogelwch ein plant gofynnwn yn garedig i chi rieni/gwarchodwyr i beidio a gyrru ceir/faniau mewn i’r maes parcio. Hefyd a fyddwch cystal a peidio parcio yn stad tai drws nesaf i’r ysgol.  Mae digonnedd o le ar y stryd tu fas yr ysgol ac yn maes parcio Lidl.

 

Os oes gennych fathodyn anabl glas ac yr ydych wedi hysbysu'r ysgol yna mi ddylsech gyrraedd yr ysgol cyn 14:50 ac ni allwch adael tan 15:15 gan fod rhieni a phlant yn cerdded yn ddiogel adref o'r ysgol.  Mae'n ofynnol hefyd i chi barcio yn y maes parcio priodol sydd ym mlaen yr ysgol. A fyddwch cystal a pasio'r neges bwysig hon ymlaen i deulu/ffrindiau sydd yn casglu eich plentyn yn ystod yr wythnos.  

 

Diolch i chi am eich cyd-weithrediad.  

 

Meilir Tomos  

 

 

School Car Park

Last week we had several parents/carers vehicles entering the school site.  Luckily nobody was injured. For the safety of the children/parents, please can we remind you not to drive cars into the school car park. Also please do not park on the housing estate next to the school. There is plenty of space available in the Lidl car park and along Lewis road.

 

If you have a blue disabled badge and have made this known with the school then can I remind you that you should arrive before 14:50 and not leave until 15:15 as this is the designated times when children and parents are walking home.  You must also park in the designated disabled bays at the front of the school. Please pass this information to all your friends / family that might also be picking up your child during the week.   

 

Thank you for your co-operation,

 

Meilir Tomos 

Top