Menu
Home Page

Her Uwch-Arwyr Cymru / Big Superhero Challenge!

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn Her Uwch-Arwyr Cymru ddoe. Cafodd y plant ddiwrnod gwych yn gwisgo fyny fel eu hoff uwch-arwyr a rhedeg 0.5km, 1km a 2km er budd Ysbyty Plant Cymru ac elusen Arch Noa.  Hoffwn ddiolch yn arbennig i Mrs Mullane am drefnu'r diwrnod ac i'r Cyngor Rhieni am eu cefnogaeth.  Os wnewch chi anfon eich arian i'r ysgol cyn ddydd Gwener. Diolch yn fawr.  

 

Many thanks to everybody that took part in the Big Superhero Challenge yesterday. We had an excellent day dressing up as our favourite Superheroes and running various distances 0.5km, 1km and 2km for charity.  I would like to thank Mrs Mullane for organising the day and for the Parent Council for their support.  Please send in your sponsorship money in before Friday. Thank you.  

Top