Menu
Home Page

#helloyellow Young Minds - Wear Yellow - Friday 9 October 2020

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

Ymgyrch #HelloYellow Young Minds - gwisgwch Felyn - Dydd Gwener 09 Hydref 2020

Ar ddydd Gwener 9 Hydref, bydd yr ysgol yn cefnogi ymgyrch #helloyellow Young Minds trwy wisgo melyn i'r ysgol. Os ydych chi'n dymuno i'ch plentyn gefnogi, gofynnwn i blant a staff wisgo melyn yn lle gwisg ysgol a rhoi cyfraniad ariannol trwy 'eitem dalu' Parentpay.

Bydd yr athrawon yn cynllunio gweithgareddau lles yn y dosbarth. Cadwch lygad ar Twitter am ddiweddariadau.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc isod.  

Mae'r clo mawr wedi cael effaith ddinistriol ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Mae wedi bod yn anhygoel o galed, ond gyda'n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth a dangos i bobl ifanc nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

Rydym am ymuno â miloedd o ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol ddydd Gwener 9 Hydref trwy gymryd rhan yn #HelloYellow a chodi arian hanfodol i gefnogi eu gwaith.

Mae'n syml: gwisgwch felyn, codwch arian a chael hwyl!

Diolch

Ysgol Glan Morfa

 

Dear Parents / Guardians,

Young Minds #HelloYellow Campaign - wear Yellow - Friday 09 October 2020

On Friday 9 October, the school will be supporting Young Minds #helloyellow campaign by wearing yellow to school. 

If you wish your child to support, we ask children and staff to wear yellow instead of school uniform and make a donation via Parentpay 'payment item' .

Teachers are planning a wellbeing activities in the class.  Keep an eye on Twitter for updates.

For More information please click on the web link below.  

"Lockdown is having a devastating effect on children and young people’s mental health. It’s been unbelievably hard, but together, we can make a difference and show young people they are not alone.

On Friday we will join thousands of schools, offices and community groups on Friday 9 October by taking part in #HelloYellow and raising vital funds to support our work.

It’s simple: wear yellow, get fundraising and have fun!"

Diolch

Ysgol Glan Morfa

Top