Menu
Home Page

Cysylltu am Covid19 yn ystod hanner tymor / Half Term Covid19 Contact

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Os ydych yn derbyn prawf positif neu yn gorfod hunan ynysu yn ystod hanner tymor mae'n bwysig i chi roi gwybod i ni ar unwaith.  

 

Mae'n rhaid cynnal lefel uchel o gyfathrebu neu rhoi gwybod i ni am symptomau neu ganlyniadau profion. Cysylltwch gyda ni drwy glicio ar y linc isod a llenwi'r manylion angenrheidiol yn y ffurflen. Bydd aelod o staff mewn cysylltiad os bydd angen.  

 

https://www.ysgolglanmorfa.co.uk/covid19/

 

Gobeithio cewch chi gyd hanner tymor hamddenol.

Cadwch yn ddiogel.  

 

Diolch yn fawr,

 

Meilir Tomos

Pennaeth

 

Dear Parents and Guardians, 

 

If you have a positive test or have to self-isolate during half term it is important that you let us know immediately.

 

High levels of communication or reporting of symptoms or test results must be maintained. Please contact us by clicking on the link below and completing the necessary details in the form. A member of staff will be in contact if required

 

https://www.ysgolglanmorfa.co.uk/covid19/

 

I hope you all have a good half term break. Stay safe.  

 

Meilir Tomos

Headteacher

Top