Menu
Home Page

Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa

Braf yw cyhoeddi fod Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa bellach ar agor ers dydd Mawrth. Hoffwn groesawu Bethan a Wendy staff newydd sbon y cylch atom i deulu'r ysgol. Mae Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa yn darparu gofal cofleidiol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant sydd yn mynychu sesiynau prynhawn ym meithrinfa'r ysgol. Maent wedi eu cofestru gyda Arolygaeth Gofal Cymru, ac yn rhan o'r Cynllun Gofal Plant. Mae'r Cylch ar agor pob bore rhwng 08:50 a 12:20.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio'r gwasanaeth hyn yna cysylltwch gyda'r Cylch ar cylchglanmorfa@gmail.com  Mae llefydd ar gael! 

 

Hoffwn ddiolch hefyd i'r Mudiad Meithrin ac i bwyllgor arbennig y cylch am eu gwaith diflino i sicrhau fod yr cyfleuster hanfodol hwn bellach ar gael yn  ein hysgol.  

 

It is a pleasure to announce that the Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa is now officially open! I would like to welcome Bethan and Wendy the staff into the Glan Morfa family.  Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa provides Welsh-medium wraparound childcare for children attending our nursery afternoon sessions. They are registered with Care Inspectorate Wales and part of the Childcare Offer Scheme. The Cylch is open daily from 08:50 - 12:20.

 

If you are interested in using this facility or for more information, please contact them at: cylchglanmorfa@gmail.com Spaces are available! 

 

I would also like to take this opportunity to thank the Mudiad Meithrin and the Cylch's fantastic committee for ensuring that this vital facility is available at our school.

Top