Menu
Home Page

Bore Coffi Siarter Iaith / Siarter Iaith Coffee Morning

Fe fyddwn yn lawnsio Siarter Iaith Glan Morfa yn swyddogol ar fore Mercher, Mehefin 28ain am 08:45yb yn Neuadd yr Ysgol. Nod y digwyddiad yw i'ch hysbysu am y Siarter Iaith a'n gobeithion yn yr ysgol. Gobeithiwn y gallwn weld gymaint a chi yno a sy'n bosibl.  Am fwy o fanylion cliciwch ar y linc isod.  

 

We shall be launching the Glan Morfa Language Charter (Siarter Iaith) ond Wednesday morning, the 28th of June at the school hall. Our aim is to inform you of what the Siarter Iaith means and our hopes as a school. We hope to see as many of you there as is possible.  For more information click on the link below.   

 

http://www.ysgolglanmorfa.co.uk/siarter-iaith/

Top