Menu
Home Page

Agoriad Swyddogol / Official Opening 29.11.18

Fe fydd yr Ysgol yn cael ei agor yn swyddogol ar brynhawn dydd Iau 29.11.18 gan y Gwenidog Addysg Kirsty Williams ac Arweinydd Cyngor Caerdydd y Cynghorydd Huw Thomas. Yn anffodus oherwydd y cyfyngiad ar niferoedd nid ydym mewn sefyllfa i wahodd yr holl rieni ond peidiwch a phoeni byddwn yn rhyddhau lluniau o'r digwyddiad i chi yn dilyn y seremoni. Fe fydd y lluniau hefyd yn cael ei rhyddhau i'r cyfryngau.  

 

Diolch yn fawr,

 

Meilir Tomos

Pennaeth

 

Dear Parents, 

 

The school will be opened officially this Thursday 29.11.18 by Kirsty Williams the Cabinet Secretary for Education and Cllr Huw Thomas the Leader of the Council.  Unfortunately due to restrictions on numbers we cannot invite parents.  However, photographs of the events will be released following the ceremony. They will also be released to the press.  

 

Many thanks,

 

Meilir Tomos 

Headteacher

Top