Menu
Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol 2018-19 / Governing Body Annual Report 2018-19

Croeso i dudalen y Llywodraethwyr

 

Isod cewch fanylion o strwythur ein Corff Llywodraethol. 

 

Welcome to our Governors' section. 


Please find below details of how our Governing body is structured, including the names, categories, responsibilities and terms of appointment for each Governor.


We have also provided a Register of Governor Interests and an Annual Statement of Issues for your information.

Cadeirydd / Chair

Andrew Regan

 

Is-gadeirydd / Vice Chair

Emily Underwood-Lee

 

Pennaeth yr Ysgol / School Headteacher 

Meilir Tomos 

 

Llywodraethwyr Cymunedol / Community Governors

Debbie Gray

Lousie Clarke

Debbie Gray 

 

Rhiant Lywodraethwyr / Parent Governors 

Emily Underwood-Lee

Andy Regan

Aimee Harris

Sian Edwards 

 

Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol / Local Authority Governors

Cynghorydd Huw Thomas

Owain Gwyndaf Jones

Anne Hughes

 

Cynrychiolydd yr Athrawon / Teacher Representative 

Glesni Lloyd

 

Cynrychiolydd Staff yr Ysgol / School Staff Representative 

Delyth Mullane 

 

 

 

Top