Menu
Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol 2017-18 / Governing Body Annual Report 2017-18

Croeso i dudalen y Llywodraethwyr

 

Isod cewch fanylion o strwythur ein Corff Llywodraethol. 

 

Welcome to our Governors' section. 


Please find below details of how our Governing body is structured, including the names, categories, responsibilities and terms of appointment for each Governor.


We have also provided a Register of Governor Interests and an Annual Statement of Issues for your information.

Cadeirydd / Chair

Mr Andrew Regan

 

Is-gadeirydd / Vice Chair

Mr Dan Wilson 

 

Pennaeth yr Ysgol / School Headteacher 

Mr Meilir Tomos 

 

Llywodraethwyr Cymunedol / Community Governors

Ms Debbie Gray

Mr Dan Wilson 

Mr Gareth Price

 

Rhiant Lywodraethwyr / Parent Governors 

Ms Emily Underwood-Lee

Mr Andrew Regan

Ms Sian Edwards

Mr John McLoughlin

 

Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol / Local Authority Governors

Cynghorydd Huw Thomas

Mr Owain Gwyndaf Jones

Mrs Anne Hughes

 

Cynrychiolydd yr Athrawon / Teacher Representative 

Mrs Glesni Lloyd

 

Cynrychiolydd Staff yr Ysgol / School Staff Representative 

Mrs Delyth Mullane 

 

 

 

Top