Menu
Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Gwaith Cartref

 

Gofynnir am gefnogaeth y rhieni i sicrhau bod y disgyblion yn cyflawni unrhyw waith cartref a roddir iddynt, ac ei fod yn cael ei ddychwelyd i’r ysgol ar y diwrnod cywir. Daw pob gweithgaredd gyda chyfarwyddiadau eglur er mwyn i’r rhieni allu cynorthwyo’r disgyblion. Mae’r gwaith cartref yn amrywio gan ddibynnu ar oed y plant.  Bydd yr athro / athrawes ddosbarth yn egluro gofynion gwaith cartref ar ddechrau pob blwyddyn.

 

 

Homework

 

We ask for parental co-operation in ensuring that any homework set for pupils is completed and handed in on the day required. Full and clear instructions will be sent with any homework set in order that parents may give pupils any help necessary. Homework varies depending on the age of the children.  The class teacher will explain clearly at the beginning of the school year homework requirements for that year group.

Top