Menu
Home Page

Dreigiau Dysgu ac Addysgu / Teaching & Learning Dragons

Cyngor Ysgol 2017-18 / School Council 2017-18

Ymweliad y Cyngor Ysgol i'r adeilad newydd 15.11.17 / School Council Visit to the new building 15.11.17

Dyma ein Cyngor Ysgol am 2017-18.

This is our School Council for 2017-18

 

Prif waith y Cyngor Ysgol am eleni fydd goruchwylio'r gwaith ar ein adeilad newydd.

The main aim of the School Council for this year is to oversee the building of our new school.  

Llysgenhadon Gwych / Super Ambassadors

Top