Menu
Home Page

Dosbarth Derbyn – Miss Phillips

 

Croeso i'r Derbyn!

Dosbarth Lleu

 

Miss Phillips a Miss Deacon sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Lleu.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref pob hanner tymor.

 • Mae bagiau darllen yn mynd adre pob dydd Gwener, ac mae angen cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.

 • Mae Tedi Cymreictod y dosbarth, Seren neu Sbarc hefyd yn mynd adre gyda phlentyn pob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol.

 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos - prynhawn dydd Llun. Er mwyn hwyluso’r broses o newid ar gyfer gwersi ymarfer corff, gofynnwn yn garedig i chi wisgo’r plant yn eu gwisg ymarfer corff pob dydd Llun. Mi fydd eich plentyn angen crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff. 

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth.

 

Miss Phillips and Miss Deacon have the privilege of teaching your children in Dosbarth Lleu.

 

 • Homework projects are sent home every half term.

 • Book bags are sent home with pupils every Friday, and we ask that these are returned by the following Wednesday.

 • The class Welsh speaking Teddy, Seren a Sbarc also goes home with a child every Friday and should return to school on the following Monday.

 • We have one physical education session each week - Monday afternoon.To ease this process we kindly ask that your children come to school dressed in their P.E kit every Monday.  Your child will need a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

Enjoy browsing our class page.

 

Pethau pwysig i’w cofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd. Gallwch dalu trwy Parent Pay.
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd unrhyw ddillad sbâr (dillad isaf ar ôl damwain ayyb). Nid oes llawer o ddillad sbâr gennym ni.

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack.Please pay via parent Pay. 
 • Please return any change of clothes that are sent home (underwear or clothes following an accident etc.)  – we do  not have a large stock of spare clothes.

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

 
Top