Menu
Home Page

Dosbarth Derbyn / Blwyddyn 1 – Mr Jones

Welcome to Dosbarth Arthur

 

 

Mr Jones, Mrs Powell a Miss Kingsbury sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Arthur.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref pob hanner tymor.
 • Mae Seren/Sbarc yn cael y fraint o aros gyda phlentyn yn y dosbarth am wythnos i hybu y Gymraeg.
 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff ar brynhawn dydd Llun. Er mwyn hwyluso’r broses o newid ar gyfer gwersi ymarfer corff, gofynnwn yn garedig i chi wisgo’r plant yn eu gwisg ymarfer corff pob dydd Llun. Mi fydd eich plentyn angen crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff. 

 •  

  Pethau pwysig i’w cofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad pob wythnos ar gyfer byrbryd, gallwch dalu trwy ParentPay.
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd unrhyw ddillad sbâr (dillad isaf ar ôl damwain ayyb). Nid oes llawer o ddillad sbâr gennym ni.

 

Mwynhewch bori drwy ein tudalen ddosbarth!

 

 

Mr Jones, Mrs Powell and Miss Kingsbury have the privilege of teaching your children in Dosbarth Arthur.

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • The class Welsh speaking Tedi Seren or Sbarc will be given to a pupil to keep in school during the week to promote the Welsh language.
 • We have one physical education session on a Friday morning/afternoon. To ease this process we kindly ask that your children come to school dressed in their P.E kit every Monday.  Your child will need a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.
 •  
 • Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask for a weekly contribution towards the children’s snack to be payed via ParentPay.
 • Please return any change of clothes that are sent home (underwear or clothes following an accident etc.)  – we do  not have a large stock of spare clothes

 

Enjoy browsing our page!

Top