Menu
Home Page

Cylch Meithrin Glan Morfa

Mae Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa yn darparu gofal cofleidiol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant sydd yn fynychu sesiynau prynhawn ym meithrinfa Ysgol Glan Morfa. Rydyn ni wedi cofrestru gyda Arolygaeth Gofal Cymru, ac yn rhan o'r Cynllun Gofal Plant.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: cylchglanmorfa@gmail.com

 

Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa provides Welsh-medium wraparound childcare for children attending Ysgol Glan Morfa nursery afternoon sessions. We are registered with Care Inspectorate Wales and part of the Childcare Offer Scheme. 

For more information, contact us at: cylchglanmorfa@gmail.com

 

Ystafell y Cylch Meithrin / Picture of the Cylch Meithrin room

Llythyr 10.10.19 / Letter 10.10.19

Top