Menu
Home Page

Cylch Meithrin Glan Morfa

Mae Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa yn darparu gofal cofleidiol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant sydd yn fynychu sesiynau prynhawn ym meithrinfa Ysgol Glan Morfa. Rydyn ni wedi cofrestru gyda Arolygaeth Gofal Cymru, ac yn rhan o'r Cynllun Gofal Plant.

 

I'r rhai sy'n gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 30 awr am ddim, does dim rhaid i chi dalu am y sesiynau (er y bydd tâl bach am fyrbryd).

 

Gall y rhai sydd ddim yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant dalu £15.75 y sesiwn.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: cylchglanmorfa@gmail.com

 

----

Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa provides Welsh-medium wraparound childcare for children attending Ysgol Glan Morfa nursery afternoon sessions. We are registered with Care Inspectorate Wales and part of the Childcare Offer Scheme. 

 

For those who are eligible for the 30 hours free Childcare Offer, you won’t have to pay for the sessions, although a small charge for snacks will apply

 

Those who aren’t eligible for the Childcare Offer can pay £15.75 per session.

 

For more information, contact us at: cylchglanmorfa@gmail.com

 

Ystafell y Cylch Meithrin / Picture of the Cylch Meithrin room

Top