Menu
Home Page

Covid19

Covid 19

Os ydych wedi cael prawf positif neu angen hunan ynysu yna rhowch wybod i ni yr holl wybodaeth sydd ganddoch chi. Fe fydd y wybodaeth hyn yn mynd yn syth i Uwch Dim Arweinyddol yr ysgol. Diolch If you have had a positive test or need to self isolating please send us all the information that you have. This form will go to the school's Senior Leadership Team. Thank you

Top