Menu
Home Page

Cinio Ysgol Rhad / Free School Meals

Prydau ysgol am ddim

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ag Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190.

 

Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.

 

Ymholiadau: Cysylltwch ar 02920 537 250

Ebost: Freeschoolmeals@cardiff.gov.uk

 

 

Free School Meals

Primary and secondary school pupils will get free school meals if their family receives:

 

  • Income Support,
  • Income Related Employment Support Allowance,
  • Income Based JobsSeeker’s Allowance,
  • Guarantee Element of State Pension Credit, or
  • Child Tax Credit with an income less than £16,190.

 

Families who get Working Tax Credit do not qualify.

Enquiries : please contact : 02920 537 250

Email: Freeschoolmeals@cardiff.gov.uk

Top