Menu
Home Page

Byrbrydau / Snacks

Amser Byrbryd

Cyfnod Sylfaen

 

Mae amser byrbryd yn achlysur addysgiadol a phleserus.  Byddwn yn cynnig byrbryd iachus i’ch plentyn yn ystod y bore.  Bydd cynnwys y byrbryd yma yn amrywio o ddydd i ddydd gan dibynnu ar y tymhorau.  Bydd pawb yn eu tro yn helpu i osod y bwrdd, paratoi’r bwyd ac wrth gwrs i olchi’r llestri!

 

Cost y Byrbryd  - £1.50 yr wythnos.

 

Cyfnod Allweddol 2

 

Gofynnwn yn garedig i chi ddanfon darn o ffrwyth a photel o ddŵr i’r ysgol gyda’ch plentyn.

 

 

Snack Time

 

Foundation Phase

 

Our aim is to make snack time a pleasant and educational experience for your child.  We offer the children a healthy snack which will vary according to the season, with everyone taking turns to prepare, serve and of course wash up!

 

Snack cost - £1.50 weekly.

 

Key Stage 2

We kindly ask you to send a piece of fruit and a bottle of water with your child to school.

Top