Menu
Home Page

Blwyddyn 5 – Miss Lewis

Croeso i  dudalen Blwyddyn 5

Welcome to Year 5's page

 

Eleni rydyn ni'n ddosbarth o 28 disgybl.  Ein hathrawes ydy Miss Lewis a rydym yn lwcus iawn o gymorth Mr Jones a Mr Williams yn y dosbarth.

 

Pob dydd Gwener fe fydd gwaith cartref a llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu, ac mae angen cofio eu dychwelyd erbyn y dydd Mercher canlynol.    Yn ogystal a hyn mae ein gwersi Addysg Gorfforol hefyd ar ddydd Gwener, felly mae angen i ni gofio dod â'n  gwisg i'r ysgol. 

 

Ar y dudalen yma cewch wybodaeth am waith cartref, digwyddiadau, teithiau a mwy.  

Cofiwch hefyd ddilyn yr ysgol ar ein tudalen trydar

@YsgolGlanMorfa

 

This year we are a class of 28 students.  Our teacher is Miss Lewis and we are very lucky to have the support of Mr Jones and Mr Williams in the class. 

 

Homework and reading books will be given out on Friday and will need to be returned by the following Wednesday.  As well as this our PE lessons will be on Friday and will need to remember to bring our kit to school.

 

On this page you will find information on homework, events, school visits and more.

Remember to follow out twitter page

@YsgolGlanMorfa. 

 

 

Top