Menu
Home Page

Blwyddyn 5 – Miss Pippen

Croeso i  dudalen Blwyddyn 5

Welcome to Year 5's page

 

Eleni, rydym yn ddosbarth o 22 disgybl. Ein athrawes yw Miss Pippen. Yma, fe gewch chi fwy o wybodaeth am deithiau, digwyddiadau, gwaith cartref, lincs addysgiadol defnyddiol a mwy. 

 

Mi fydd ein gwersi addysg gorfforol yn digwydd bob dydd Gwener. Rhaid cofio dod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff. Mi fydd gwaith cartref trwy Google Classroom a'r llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu bob dydd Gwener. Rhaid cofio dychwelyd y llyfr darllen erbyn y dydd Mercher canlynol.

 

Cofiwch ddilyn tudalen Trydar yr ysgol!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

 

This year, we are a class of 22 pupils. Our teacher is Miss Pippen. Here you will find information about trips, events, homework, useful educational links and more.   

 

Our P.E. lessons are on a Friday. All pupils need to wear their P.E kit to school. Homework will be given through Google Classroom and reading books will be given out on Friday, to be returned by the following Wednesday.

 

Remember to follow the school on our Twitter page!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

Top