Menu
Home Page

Blwyddyn 4 – Miss McGuire

Croeso i dudalen Blwyddyn 4

Welcome to Year 4's page

 

Eleni, rydym yn ddosbarth o 22 disgybl. Ein athrawes yw Miss McGuire. Yma, fe gewch chi fwy o wybodaeth am deithiau, digwyddiadau, gwaith cartref, lincs addysgiadol defnyddiol a mwy. 

 

Mi fydd ein gwersi addysg gorfforol yn digwydd bob dydd Mercher. Rhaid cofio dod â'r wisg gywir. Mi fydd gwaith cartref a'r llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu bob dydd Mercher. Rhaid cofio dychwelyd y gwaith cartref â'r llyfr darllen erbyn y dydd Mercher canlynol.

 

Cofiwch ddilyn tudalen Trydar yr ysgol!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

 

This year, we are a class of 22 pupils. Our teacher is Miss McGuire. Here you will find information about trips, events, homework, useful educational links and more.   

 

Our P.E. lessons are on a Wednesday. All pupils need to bring the correct P.E kit. Homework and reading books will be given out on Friday and to be returned by the following Wednesday.

 

Remember to follow the school on our Twitter page!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

Top