Menu
Home Page

Blwyddyn 2 – Mrs Hiscocks

Croeso i Ddosbarth Bendigeidfran

Welcome to Dosbarth

Bendigeidfran

 

Mrs Hiscocks a Mrs Davies sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Bendigeidfran.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adre pob hanner tymor.
 • Mae bagiau darllen yn mynd adre pob Dydd Gwener, ac mae angen cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.
 • Mae tedi Cymreictod y dosbarth Seren/Sbarc yn mynd adre gyda phlentyn pob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol.
 • Sesiwn ymarfer corff ein dosbarth ni yw prynhawn Dydd      felly cofiwch kit eich plentyn er mwyn iddynt newid yn yr ysgol. 

 

Pethau pwysig i’w gofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd, gallwch dalu trwy ParentPay.

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth!

 

 

Mrs Hiscocks and Mrs Davies have the privilege of teaching your children in Dosbarth Bendigeidfran.

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • Book bags are sent home with pupils every Friday and we kindly ask that these are returned by the following Wednesday.
 • The class' Welsh speaking teddy Seren/Sbarc also goes home with a child every Friday and should return to school on the Monday.
 • Our class' P.E. session is every         afternoon. Your child will need their P.E kit in school at all times including a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack. It is possible to pay via ParentPay - thank you!

 

Enjoy browsing our page!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

Top