Menu
Home Page

Blwyddyn 2 – Miss McGuire

Croeso i Ddosbarth Bendigeidfran

Welcome to Dosbarth

Bendigeidfran

 

Miss McGuire, Mrs Davies a Mrs Clinch sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Bendigeidfran.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adre pob hanner tymor.
 • Mae bagiau darllen yn mynd adre pob Dydd Gwener, ac mae angen cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.
 • Mae tedi Cymreictod y dosbarth Seren/Sbarc yn cael y fraint o aros gyda phlentyn yn y dosbarth am wythnos i hybu y Gymraeg.
 • Sesiwn ymarfer corff ein dosbarth ni yw bore Dydd Iau felly cofiwch bod eich plentyn yn dod mewn i'r ysgol yn gwisgo eu cit.

 

Pethau pwysig i’w gofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad wythnosol ar gyfer byrbryd, gallwch dalu trwy ParentPay.

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth!

 

 

Miss McGuire, Mrs Davies and Mrs Clinch have the privilege of teaching your children in Dosbarth Bendigeidfran.

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • Book bags are sent home with pupils every Friday and we kindly ask that these are returned by the following Wednesday.
 • The class' Welsh speaking teddy Seren/Sbarc will be given to a pupil to keep in school during the week to promote the Welsh language.
 • Our class' P.E. session is every Thursday morning. Your child will need to come in wearing their P.E kit. This includes a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution  towards the children’s snack. It is possible to pay via ParentPay - thank you!

 

Enjoy browsing our page!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

Top