Menu
Home Page

Blwyddyn 1 / 2 – Mrs Jones

Croeso i Ddosbarth Gwenhwyfar 

Welcome to Dosbarth Gwenhwyfar

 

 

Mrs Jones, Miss Conway a Miss Davies sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Arthur.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref bob hanner tymor.
 • Mae bagiau darllen yn mynd adref bob Dydd Gwener ac maent angen cael eu dychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.
 • Mae tedi Cymreictod y dosbarth- Seren / Sbarc yn cael y fraint o aros gyda phlentyn yn y dosbarth am wythnos i hybu y Gymraeg. 
 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos - dydd  Mercher. Er mwyn hwyluso y broses o newid ar gyfer gwersi ymarfer corf, gofynnwn yn garedig i chi wisgo'r plant yn eu gwisg ymarfer corf pob dydd Mercher. Mi fydd eich plenty angen crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff.

 

Pethau pwysig i’w gofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad wythnosol ar gyfer byrbryd. Gallwch dalu trwy ParentPay- diolch!
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd unrhyw ddillad sbâr (dillad isaf ar ôl damwain ayyb). Nid oes llawer o ddillad sbâr gennym ni.

 

Mwynhewch bori drwy ein tudalen ddosbarth!

 

 

Mrs Jones, Miss Conway and Miss Davies have the privilege of teaching your children in Dosbarth Gwenhwyfar.

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • Book bags are sent home with pupils every Friday and we ask that these are returned by the following Wednesday. 
 • The class Welsh speaking teddy Seren / Sbarc will be given to a pupil to keep in school all week to promote the Welsh language.
 • We have one physical education session each week -  Wednesday. To ease the process we kindly ask that your children to school dressed in their P.E kit every Wednesday. your child will need a house t-shirt, shorts/joggers and trainers. 

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution towards the children’s snack. It is possible to pay via ParentPay- thank you!
 • Please return any change of clothes that are sent home (underwear or clothes following an accident etc.)  – we do  not have a large stock of spare clothes

 

Enjoy browsing our page!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

Top