Menu
Home Page

Blwyddyn 1 / 2 – Mrs Fish

Croeso i Ddosbarth Gwenhwyfar 

Welcome to Dosbarth Gwenhwyfar

 

 

Mrs Fish a Miss Conway sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Arthur.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref bob hanner tymor.
 • Mae bagiau darllen yn mynd adref bob Dydd Gwener ac maent angen cael eu dychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.
 • Mae tedi Cymreictod y dosbarth- Seren / Sbarc hefyd yn mynd adref gyda phlentyn pob dydd Gwener a dylai ddod yn ol i'r ysgol ar y dydd Llun canlynol. 
 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos - dydd  Bydd eich plant angen bag ymarfer corff yn yr ysgol drwy'r amser yn cynnwys crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff.

 

Pethau pwysig i’w gofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd. Gallwch dalu trwy ParentPay- diolch!
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd unrhyw ddillad sbâr (dillad isaf ar ôl damwain ayyb). Nid oes llawer o ddillad sbâr gennym ni.

 

Mwynhewch bori drwy ein tudalen ddosbarth!

 

 

Mrs Fish and Miss Conway have the privilege of teaching your children in Dosbarth Gwenhwyfar.

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • Book bags are sent home with pupils every Friday and we ask that these are returned by the following Wednesday. 
 • The class Welsh speaking teddy Seren / Sbarc also goes home with a child every Friday and should return to school on the following Monday.
 • We have one physical education session each week -  Your children will need a P.E kit in school at all times including a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack. It is possible to pay via ParentPay- thank you!
 • Please return any change of clothes that are sent home (underwear or clothes following an accident etc.)  – we do  not have a large stock of spare clothes

 

Enjoy browsing our page!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

Top