Menu
Home Page

Adeilad Newydd / New Building

Mehefin 2018

Mehefin 2018 1 Prif fynedfa
Mehefin 2018 2 Prif fynedfa
Mehefin 2018 3 Iard / Mwga
Mehefin 2018 4 Neuadd Fach / Small Hall
Mehefin 2018 5 Y Brif Neuadd / Main Hall
Mehefin 2018 6 Y Brif Neuadd / Main Hall
Mehefin 2018 7 Ystafell Gymunedol / Community Room
Mehefin 2018 8 Dosbarth / Class
Mehefin 2018 9 Dosbarth Derbyn / Reception Class
Mehefin 2018 10 Dosbarth Derbyn / Reception Class
Mehefin 2018 11 Y Meithrin / Nursery
Mehefin 2018 12 Ardal Chwarae'r Feithrin / Nursery Play Area
Mehefin 2018 13 Blwyddyn 6 / Year 6
Mehefin 2018 14 Toliedau Adran Iau / KS2 Toilets
Mehefin 2018 15 Coridor yr Adran Iau / KS2 Corridor
Mehefin 2018 16 Ystafell Goginio / D & T Room
Mehefin 2018 17
Mehefin 2018 18
Mehefin 2018 19 Iard y Feithrin / Nursery Yard
Mehefin 2018 20
Mehefin 2018 21
Mehefin 2018 22
Mehefin 2018 23

Tachwedd 2017

Tachwedd 2017 1 Maes Parcio Staff / Staff Car Park
Tachwedd 2017 2 Ardal chwarae / Play area
Tachwedd 2017 3 CA2 / KS2
Tachwedd 2017 4 Coridor CS / FP Corridor
Top