Menu
Home Page

Adeilad Newydd / New Building

Mehefin 2018

Prif fynedfa
Prif fynedfa
Iard / Mwga
Neuadd Fach / Small Hall
Y Brif Neuadd / Main Hall
Y Brif Neuadd / Main Hall
Ystafell Gymunedol / Community Room
Dosbarth / Class
Dosbarth Derbyn / Reception Class
Dosbarth Derbyn / Reception Class
Y Meithrin / Nursery
Ardal Chwarae'r Feithrin / Nursery Play Area
Blwyddyn 6 / Year 6
Toliedau Adran Iau / KS2 Toilets
Coridor yr Adran Iau / KS2 Corridor
Ystafell Goginio / D & T Room
Iard y Feithrin / Nursery Yard

Tachwedd 2017

Maes Parcio Staff / Staff Car Park
Ardal chwarae / Play area
CA2 / KS2
Coridor CS / FP Corridor
Top