Menu
Home Page

Staff yr Ysgol / School Staff

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol.  

Come and meet the staff at our school.

Pennaeth / Headteacher

Mr Meilir Tomos

 

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs Glesni Lloyd

 

Athrawon / Teachers

Meithrin / ALENCO - Mrs Elin Andrews

Derbyn / Arweinydd Cyfnod Sylfaen - Mrs Kayleigh Fish

Derbyn - Miss Kirsty Phillips

Blwyddyn 1 - Miss Ceri Williams

Blwyddyn 2 / Arweinydd Fframwaith Cymhwysedd Digidol - Mr Antony Jones

Blwyddyn 3  / Arweinydd Rhifedd - Mrs Sarah Murray

Blwyddyn 4 - Mr Gethin Rowlands

Blwyddyn 5 / Dirprwy Bennaeth - Mrs Glesni Lloyd

Blwyddyn 6 / Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 - Miss Catrin Lewis

 

 

Staff Cynorthwyol / Support Staff

Meithrin - Mrs Clare Davies & Mrs Paula Powell

Derbyn - Miss Chelsea Parker & Miss Emily Hamlet

Blwyddyn 1 - Miss Chloe Davies

Blwyddyn 2 - Mrs Ruth Clinch

Blwyddyn 6 - Mrs Anita Cook 1-1 / Mr Dylan Williams 1-1

 

Tim Ymyrraethau / Interventions Team

Mrs Rhian Actie

Mrs Clare Bevan

Mrs Mari Thomas-Doughty 

Mrs Sian Wyn

 

Staff Gweinyddol / Administrative Staff

Miss Rhiannon Davies - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer 

Mrs Amanda Burnett - Swyddog Cyllid / Finance Officer

 

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Mrs Cath Chapman

Mrs Karen Morris

 

Goruchwylwyr Brecwast a Chinio

Breakfast and lunchtime supervisors.

Mrs Deborah Cox

Miss Chloe Davies

Mrs Marie Clarke

Mrs Rachel Behrens

Miss Tamsin Osborne 

 

Gofalwyr / Caretaker

Mr Lee Morrissey / Mrs Deborah Cox

 

 

Top