Menu
Home Page

Gwerthoedd yr Ysgol / School Values

 

Mae gwerthoedd yr ysgol wrth wraidd popeth a wnawn. Maent yn ategu ein dysgu ac addysgu, ac yn darparu amgylchedd sy'n paratoi ein disgyblion yn ddinasyddion hyderus, hapus.

 

Our school values are at the core of everything we do. They underpin our teaching and learning, and provide an environment which prepares our pupils as confident, happy citizens.

 

Gwerthoedd Ein Hysgol

Cyfeillgarwch, Caredigwrwydd, Rhannu, Hunan-barch, Cyd-weithio, Parch, Tim, Dealltwriaeth, Dyfalbarhau, Hunan-ddisgyblaeth, Cyfrifoldeb, Ymddiried, Moesau, Cariad, Gwrando, Gonestrwydd, Gofalgar, Helpu, Amrywiaeth, Meddwl agored, Cyfathrebu.

 

Our School Values

Honesty, Respect, Manners, Sharing, Pride/Self-Esteem, Caring, Co-operation, Communication, Kindness, Teamwork, Love, Self-Discipline, Helpfulness, Truth, Open Mindedness/Tolerance, Friendliness, Listening, Responsibility, Understanding, Perserverance, Diversity and Trust.

Top